ارسال كننده
پروفايل كاربري
نام : علی افشارنیا

تلفن : 03535247739

سايت : www.raahkaran.com
محتوا
تغییر شماره پورت استاندارد ریموت دسکتاپ در ویندوز
    Connect to your server via Remote Desktop
    Click simultaneously on the Windows logo + R to open the “Run” dialog and execute the “cmd” command
    Open the registry editor by typing the “regedit” command
     Search for this registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
    Double-click or right-click on the “PortNumber” registry subkey, select the decimal base and type the port number of your choice (the default port is 3389, in this example, we selected port 3390). Click on “Ok” to save your selection.
    IMPORTANT: Make sure that remote access to your server through the new port is authorized in your Windows firewall before executing the next step.
    Exit the registry editor
    Restart your server

خدمات شبکه
مقاله
724
بحث و نظرات